Napokon dođoše Dan pedesetnice...

Svetkovina Duhova nudi nam mnoge miline, poticaje i bezbrojna nadahnuća koja izviru iz zagledanosti u otajstvenu ljepotu treće božanske Osobe u njene Visine koje su nam nedokučive, ali ih dubinama bića slutimo, naziremo, ćutimo. Koliko, ovisi o našoj spremnosti na predanje, plaćanja cijene Njegova dolaska, o otvorenosti na patnju pročišćenja i preobraženja da ga možemo upiti, primiti, (po)dati mu se….

Iz riznice naše svete vjere ističem nekoliko riječi Katekizma Katoličke Crkve.
Najprije  iz broja 689.,  da je Duh Sveti Onaj kojega je Otac poslao u naša srca. Dakle, Duh je poslan, On dolazi, Ljubav je ponuđena, darovana. Hoću li je i koliko primiti ovisi o mojoj nutarnjoj spremnosti na Lahor, Hlad, Toplinu Ljubavi Oca i Sina. 
S druge strane broj 687. Katekizma veli da ga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Evo opreke koja objašnjava svu ljudsku povijest i sva događanja među i u nama. Mi odlučujemo čemu smo otvoreni, čemu smo zatvoreni.
Majka Crkva se brine da nam na mnogim mjestima Duh Sveti bude dostupan, blizak. Broj Katekizma 688. nabraja ta mjesta Njegove posebne nazočnosti.
Jedno od njih je i »u svjedočenju svetih kojim On očituje svetost Crkve i nastavlja djelo
 spasenja.«
Sveci, najbolji među nama, prođoše kroz otajstvo Patnje i postadoše slični raspetoj ljubavi, Zgodno je ovom prigodom podsjetiti na blaženu Mariam iz Betlehema, nazvanu i glasnicom Duha Svetoga, koja nas također, tj. Bog preko nje poziva (i) na jače i češće štovanje Duha Svetoga tj. zaufaniju molitvu njemu.
Što reći o svetici koju je sama blažena Djevica Marija oživila nakon što su zli ljudi mislili da su je ubili i njegovala dok nije prizdravila…?
Sakramentalno bogoslužje, liturgija, također je povlašteno mjesto susreta s Duhom.
Iz divnih misa na čast Duhu Svetom kao pobudu ističem neke naglaske.
Treća misa o Duhu Svetom poziva Oca da izlije darove Duha na nas, da nas vodi i brani te da trajno u nama djeluje. 
Sve tri molitve prve mise o Duhu Svetom ističu naše srce koje Duh želi poučiti, očistiti, prosvjetliti, očistiti.
U drugoj misi dvije molitve – Zborna i Popričesna govore o prosvjetljenju i prodiranju miline Duha do dna srca.
Nije li to predivan preludij za lipanj kada ćemo u molitvi otvarati svoje srce Srcu Isusovom nudeći mu ga da u nama djeluje i da ga čini po Sebi i svojoj volji?
Riječ Crkvenog Učiteljstva koje On vodi mora nam biti prva duhovna hrana uz Božju riječ.
Iz enciklike o Duhu Svetom – Gospodina i životvorca - ističemo riječi iz broja 34. da je Duh Sveti kao Ljubav, vječni nestvoreni dar.
Biti nam je što boljim učenicima u školi ove divne Ljubavi kako bi se i po nama ostvarivalo Njegovo milo djelovanje koje tješi, daje mir, prosvjetljuje um, krijepi srce.
(vlč. Zvonimir Dudić-Badurina)