DV »Sv. Anđela Merici«

Vlaška 75, 10000 Zagreb
Tel. 4554-338; Fax. 4572-402
e-mail:dv-sv.angela.m@ursulinke.hr

Ravnateljica i odgojiteljica: s. Blaženka Divić

Odgojiteljice: Anamarija Premuž, Marija Kovačec, Paula Barbarić Krajačić, Petra Habunek, Ana Ećimović, Zorica Adžaga

Stručni suradnici:

-psiholog, vanjski suradnik: mr. sc. Mirjana Grabar Kruljac, stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila, dječji integrativni psihoterapeut

- pedagog: Brankica Blažević

- logoped: Ana Vukasović

Tajnica: Marcela Šereš

Kuharica: Sanja Jurić

Servirka, spremačica: Veselka Velić

GESLO VRTIĆA: »BUDITE POVEZANI JEDNI S DRUGIMA VEZOM  LJUBAVI.« (sv. Anđela Merici)

RADNO VRIJEME: 7:00-17:00
Dolazak djece ujutro NAJKASNIJE do 9:00h

BROJ UPISANE DJECE: 63
DOB DJECE: od 3-6 god.

BROJ ODGOJNIH SKUPINA: 3
- mlađa odg. skupina »Ptičice«
- srednja odg. skupina »Sovice«
- starija odg. skupina »Kolibrići«