Svjetski dan mladih u Madridu

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Svjetski dan mladih u Madridu 2011.
»Ukorijenjeni i nazidani na Kristu i učvršćeni vjerom.« (Kol 2,7)

u organizaciji Ureda za mlade Varaždinske biskupije i Agencije »Obsido« (14. – 25. 08. 2011.)

Osvrt na engleskom i francuskom na službenim stranicama Rimske unije

Opširnije...

Kako bijaše u Zadru na SHKM?

Susret hrvatske katoličke mladeži u Zadru 08. i. 09. 05. 2010. g.
DA VAŠA RADOST BUDE POTPUNA!

U pripremi za Svjetski dan mladih (pred nama je sljedeći u Madridu 2011.), u Hrvatskoj se održavaju nacionalni susret mladih svake druge godine. Susreti su projekt Hrvatske biskupske konferencije za mlade. Svake druge godine jedna biskupija priprema ovaj susret koji uključuje kateheze za mlade po župama (za razliku od škole, gdje je prisutan vjeronauk). Susret uključuje pripreme kroz cijelu godinu.

Opširnije...