"Mali gnom" poticajna priča za djecu

Nova priča poznate australske autorice priča za djecu Susan Perrow koja će vam pomoći da maloj djeci od 3-5 godina na primjeren način pomognete prihvatiti situaciju pandemije, da sada ne mogu imati svu slobodu koji su imali prije i da moraju neko vrijeme biti u svom domu.


 

Pjesma na kraju ostavljena je otvorenom kako bi odgojitelji i roditelji kreirali još stihova s dječjim idejama. Priča se može promijeniti / urediti da odgovara različitim situacijama – npr. umjesto Majke stabla može biti Otac stablo ili Baka stablo ili Djed stablo, ili možda želite izostaviti dio o ''vrtiću za gnome''. I glavni se lik može promijeniti (npr. umjesto da koristite gnoma može to biti priča o malom mišu zatvorenom u nišu, ili o tome kako je ptičica mala u gnijezdu ostala).


***


Mali je gnom bio zbunjen.

Zašto je morao ostati doma?

Zar svi ne znaju kako gnomi rado lutaju?

Nije mogao ići u vrtić za gnome, nije se mogao igrati sa svojim prijateljima u šumi i njegovi ga prijatelji nisu mogli posjetiti.

Mali je gnom bio zatvoren u korijenju stabla, u svoj dom.

Bar je mogao gledati kroz prozor kroz stijenje i korijenje. Bio je iznenaÄ‘en da može toliko toga vidjeti. Mali su mravi jurili okolo, šarene bube su se pentrale gore dolje po otpalom lišÄ‡u, a zečići savijenih ušiju uskakali su i iskakali iz svojih rupa.

Ali i uz sve ove stvari koje je mogao promatrati, mali je gnom postajao nestrpljiv. Zašto je i dalje morao ostati doma? To mu nije imalo smisla da ne može okolo skitati.

Tad mu je Majka stablo rekla:

''Stvari nisu kao što su prije bile – ali vjeruj mi – uskoro bit ćeš slobodan ti, vjeruj mi, vjeruj mi.''

Mali je gnom u svom srcu znao da uvijek može vjerovati Majci stablu.

Majka stablo nosi mudrost cijele šume!

Majka stablo je znala sve o svemu. Ptice i vjetar su bili njeni prijatelji i glasnici. Svaki su je dan posjećivali i donosili joj vijesti o velikom širokom svijetu.

Mali je gnom mogao čuti kada bi ptice došle. Mogao ih je čuti kako pjevaju visoko u granama Majke stabla.

Mali je gnom mogao vidjeti kad bi vjetar dolazio u posjet. Mogao je vidjeti kao se grane savijaju tamo amo. Ponekad je morao zatvoriti svoj prozor da mu ne uÄ‘u lišÄ‡e i prašina koje je uskovitlao ovaj zaposleni prijatelj!

Svaki mu je dan Majka stablo nastavila šaputati:

''Stvari nisu kao što su prije bile – ali vjeruj mi – uskoro bit ćeš slobodan ti, vjeruj mi, vjeruj mi.''

I tako je mali gnom morao vjerovati, i mali je gnom morao čekati. Uskoro, znao je, bit će opet slobodan da napusti svoj dom meÄ‘u kamenjem i korijenjem stabla. Uskoro, znao je, bit će slobodan da skita opet u predivnoj šumi.

A dok je čekao, bio je iznenađen koliko puno stvari je mogao naći koje može raditi u svojoj udobnoj maloj kući u korijenju stabla.


Mali gnom može plesati

Mali gnom može pjevati

Mali gnom može slikati i crtati

I na podu se preko glave prevrtati.


Mali gnom može plesati

Mali gnom može pjevati

Mali gnom može čistiti i kuhati

I sa slikovnicom se sklupčati.


Mali gnom može plesati

Mali gnom može pjevati

Mali gnom može __________

I _______________________


Mali gnom može plesati

Mali gnom može pjevati

Mali gnom može __________

I _______________________


Mali gnom može plesati

Mali gnom može pjevati

Mali gnom može __________

I _______________________

 

Cilj priče je ohrabriti prihvaćanje sadašnje situacije socijalnog distanciranja, i pomoći da motiviramo djecu da pronaÄ‘u i uživaju u aktivnostima koje mogu raditi u svom domu.


MALI GNOM ZATVOREN U DOM (Rimovana verzija)


Mali gnom zatvoren u dom!

Ne može se s prijateljima igrati,

Niti može lutati.

Zatvoren sasvim sam,

Među korijenjem stabla u svoj dom.


Zar svi ne znaju

Kako gnomi rado lutaju!

Majka stablo šapnu… ''Slušaj,

Stvari nisu kao što su prije bile –

ali vjeruj mi – uskoro bit ćeš slobodan ti.''


Mali je gnom mogao znati

Da Majci stablu može vjerovati.

Majka stablo je bila najmudrija od svih.

Pa je mali gnom morao vjerovati

I da postane slobodan – strpljivo čekati.


U Majci stablu gore visoko

Ptičji je pjev bio radostan,

A vjetar svud naokolo leta,

Donoseći vijesti svaki dan

Iz velikih daljina svijeta.


Na dnu stabla u korijenju

U njegovom čvornatom domu

Puno je posla malom gnomu,

Jer traži mnogo stvari za činiti…

I ti ih možeš raditi!


Mali gnom može plesati

Mali gnom može pjevati

Mali gnom može slikati i crtati

I na podu se preko glave prevrtati.


Mali gnom može plesati

Mali gnom može pjevati

Mali gnom može čistiti i kuhati

I sa slikovnicom se sklupčati.


Mali gnom može plesati

Mali gnom može pjevati

Mali gnom može __________

I _______________________


Autorska prava: S u s a n P e r r o w © 2 0 2 0 – w w w . s u s a n p e r r o w . c o m