UPISI ZA PEDAGOÅ KU GODINU 2023./2024.

OBAVIJEST
Upis djece za pedagošku godinu 2023./2024.
Predaja  zahtjeva će se održati od 02. svibnja  do 12. svibnja 2023. godine.

Uvjeti upisa:
Uz zahtjev za upis djeteta, roditelj, odnosno skrbnik prilaže:
-    Rodni list ili Izvadak iz matice roÄ‘enih ili potvrdu s podacima o roÄ‘enju djeteta
-    Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
-    Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
-    Potvrdu o radnom statusu roditelja i drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa
-    Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu
Objava rezultata upisa: 22. svibnja 2023. godine.

Varaždin, 20. travnja 2023. godine
Ravnateljica: Jagoda Barbir Nedeljkov