Natječaj za zasnivanje radnog odnosa, 2019.

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sveta Anđela Merici, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

 

 Odgojitelj/ica

 

  1. dva (2) izvršitelja/ice u radni odnos na određeno puno radno vrijeme – na adresi Zagreb, Vlaška 75.
Ostali podaci nalaze se u Word dokumentu.