Misa zadušnica

Misa zadušnica za + s. Anđelku Šunjić

bit će 25. 2. u utorak u 15h

u Uršulinskoj crkvi u Varaždinu.