Upis djece za pedagošku godinu 2019. /2020.

OBAVIJEST

Upis djece za pedagošku godinu 2019. /2020.
Održat će se predaja zahtjeva
od 23. travnja do 10. svibnja 2019. godine.
Zahtjev za upis djeteta u vrtić možete podići u Dječjem vrtiću
Sveta Uršula, Uršulinska 3, Varaždin
Uvjeti upisa:
Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj, odnosno skrbnik, prilaže:
•fotokopiju izvatka iz matice rođenih ili rodnog lista djeteta ili potvrdu s
podacima o rođenju djeteta
•potvrdu o radnom statusu roditelja i drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje
prednosti kod upisa,
•potvrdu o mjestu prebivališta djeteta.
•fotokopije osobne iskaznice oba roditelja
Objava rezultata upisa: 15. svibnja 2019. godine.