Naše postulantice

Naše postulantice i s. Suzana s uzoritim kardinalom Vinkom Puljićem i mons. Josipom Mrzljakom, koji su prilikom Provincijalnog kapitula bili u našem samostanu u Varaždinu početkom siječnja 2013. g.