Ulazak u postulat kandidatice Marije Jurić

Radujemo se i zahvaljujemo Gospodinu što je danas na svetkovinu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2016., Marija Jurić  započela postulat u Zagrebu kratkim obredom te riječima Majci Božjoj: »Sveta Marijo, hvala ti što si mi svojim primjerom pokazala kako biti otvorena i raspoloživa za Očev plan u mome životu. Hvala ti što si me nježno pratila na dosadašnjem putu. Molim te da nastavim svoj hod s tobom i u zajedništvu sa svojim sestrama Uršulinkama sve više usvajam i živim karizmu Svete Anđele.«
Na kraju se Marija preporučila svetoj Anđeli riječima: »Sveta Anđelo, Majko Družbe svete Uršule, primi me među svoje kćeri da po tvom primjeru slavim Boga i služim bližnjima.« Molimo i dalje da Bog pošalje još radnika u žetvu svoju koja je tako velika i koja treba duše koje će se odazvati pozivu koji osjećaju u srcu i predati se hrabro u ruke Krista i slijediti Ga svim srcem!