Najava proslave...

Okupljamo se u 10 sati, sveta misa počinje u 10.30. Blagoslov košarica (tj. sadržaja košarica) će biti na svetoj misi, a nakon euharistijske svečanosti častimo se na dvorištu oko crkve. :D

Vidimo se!