Četvrta adventska svijeća: MARIJA

♫»Rosite nebesa odozgor, oblaci daždite Pravednika, neka se rastvori zemlja, da procvjeta Spasiteljem!« ♫ (usp. Iz 45,8)

Četvrta adventska svijeća: MARIJA
»Marijo, ta Bogu ništa nije nemoguće!« (Lk 1,37). Tim je riječima anđeo Gabrijel ohrabrio Mariju da se potpuno preda naumu Božjem; da se posve otvori sili Duha Svetoga koji će je učiniti Majkom Sina Svevišnjega.

 

Paleći četvrtu adventsku svijeću molimo te takvu otvorenost i raspoloživost, takvu ljubav koja nadilazi fizičku zakonitost, ljubav koja prelazi sve granice razuma, koji nas prečesto želi zastrašiti i tako zatvoriti za tebe Isuse, koji nam dolaziš, koji nam sigurno ubrzo dolaziš…
(Priredila s. Damjana, uršulinka)