Opći podaci o Dječjem vrtiću 'Sv. Uršula'

DV »Sv. Uršula«

Uršulinska 1, 42000 VARAŽDIN
Tel: 042/403 550
e-mail: dv.sv.ursula@gmail.com

Ravnateljica: s. Vesna Valek