Opći podaci o Dječjem vrtiću 'Sv. Anđela Merici'

DV »Sv. Anđela Merici«

Vlaška 75, 10000 Zagreb
Tel. 4554-338; Fax. 4572-402
e-mail:dv-sv.angela.m@ursulinke.hr

Ravnateljica: s. Blaženka Divić