Cjelovito čitanje Biblije u Uršulinskoj crkvi u Varaždinu

»Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna…« (Heb 4,12)

ČITANJE BIBLIJE U URŠULINSKOJ CRKVI
OD SUBOTE 23. 3. 2019.  DO NEDJELJE 31. 3. 2019.
SVAKI DAN OD 9:00 DO 21:00

DOĐI I ČITAJ! DOĐI I SLUŠAJ BOŽJU RIJEČ U OVOJ KORIZMI!
POZOVI I DRUGE!
Prijave za čitatelje i dežurne redare na školskoj porti ili na mob. 092 130 7870